Subsidies

De volgende partijen hebben subsidies geschonken om het plan uit te voeren:


Waterschap Rivierenland

Het waterschap geeft subsidies aan initiatieven die staan voor meer groen in Nederland. De voorwaarde is dat het geld aan beplanting wordt uitgegeven. Stenen eruit; planten erin. Dit is goed voor de afwatering en het grondwaterpeil van de omgeving. 


Voormalig gemeente Neerijnen

Inzet van het leefbaarheidsfonds van de gemeente. Bedoeld om initiatieven binnen de gemeente te ondersteunen. Net op de valreep, voordat de gemeente samenging met gemeente West-Betuwe, hebben wij nog aanspraak kunnen doen op deze subsidie. 


Jantje Beton

Jantje Beton is een goed doel dat zich inzet voor meer uitdagender speelruimte en speeltijd. Zij willen dat álle kinderen meer spelen. Ze geven subsidies om dit te realiseren. Voorwaarde is dat de school 2 keer in de 4 jaar de kinderen lootjes laat verkopen voor een loterij. De opbrengsten van de loterij zijn voor 50% voor de school en worden gebruikt voor het groene schoolplein.


Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft de grootste subsidie gegeven. Momenteel verstrekken zij grootschalig subsidies aan projecten die groene schoolpleinen realiseren. Dit doen zij omdat ze geloven dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze spelen, bewegen en leren in een groene omgeving. Ze zijn grote voorstander van buitenlessen en het bevorderen van de biodiversiteit. Voorwaarde is dat er ruimte ontstaat op het schoolplein om ook buitenlessen plaats te laten vinden (een buitenklas)


Mijn ideale school

Cultuur oost is in samenspraak met de provincie Gelderland een project gestart waarin ze de bewustwording van het onderwerp duurzaamheid bij kinderen op school willen vergroten. Het project heet Mijn Ideale School. Ze geven subsidie die gericht is op een kunstenaars project. Gemaakt met en door kinderen, ouders en een kunstenaar willen ze bijdrage aan een blijvend symbool voor duurzaamheid. De gelden mogen alleen hieraan besteed worden. 


Rabobank West Betuwe

Het Coöperatief Stimuleringsfonds van de Rabobank West Betuwe heeft een mooie bijdrage gegeven voor het verwezenlijken van het Groene Schoolplein. Ze geven subsidie die we mogen gebruiken voor het aanschaffen van fruitbomen en een mooi bijenhotel. Ze willen kinderen in hun eigen omgeving bewust maken van: "waar komt nu ons voedsel vandaan?" Een mooie missie die goed past bij onze plannen. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb